Kalendarz spotkań

Wydarzenia

Ten kalendarz umożliwia szybkie znalezienie spotkań pasujących dla danej grupy kandydatów. Aby uzyskać dostęp do filtrów, wybierz znajdującą się poniżej kalendarza pozycję.

 

 

 • Career starts at Kozminski

   

  Career Development & Alumni Relations Office would like to invite to attend the event addressed to Finance and Accounting and Management English speaking students.

  You will have the opportunity to meet a wide range of possible employees.

  You will find companies such as:  We invite you also to visit the Career Development & Alumni Relations Office where you will have the opportunity to consult you CV with a Career Advisor.

  The event will take place at Atrium D and room D/202.

  Check out the schedule below ↓

  10:30-16:45    Stands at the  Atrium D area

  12:30-16:45    Presentations and workshops in D/202 ↓

  12:30-13:00    LinkedIn New perspective of networking and skills development; Katarzyna Sowa – Career councellor & Valeriia Gorlushko - Head of Kozminski EdTech Centre

  13:00-13:45    Fun with Lean Six Sigma - AkzoNobel; Joanna Cooper - Team Lead Process & System Support, Innovation Lead, GBS Warsaw

  13:45-14:00    Break

  14:00-14:45    New Age of Recruitment - KornFerry; Sarath Koppolu - Associate Team Leader, RPO & Mateusz Klabub - Senior Recruiter

  14:45-15:00    Break

  15:00-15:45    Introduction to Natwest Markets - NatWest; Dean Finnerty - Head of Finance Optimisation

  15:45-16:00    Break

  16:00-16:45    The Four Fishy Ps - Virginic; Shaun Hawkes - Sales Director
   

  For more information contact:

  Agnieszka Krawczyńska 

  akrawczynska@kozminski.edu.pl

  Monika Bodys

  mbodys@kozminski.edu.pl

   

   

 • Konferencja "Seniorzy w gospodarce. Wyzwania współczesnej ekonomii i zarządzania"

  Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w godz. 10:00-16:30 w siedzibie ALK, aula II.

  Tematem konferencji są wyzwania związane z procesem starzenia się polskiego społeczeństwa, rozpatrywane w aspektach demograficznym, ekonomicznym i przestrzennym. Jej celem jest wskazanie konsekwencji tego procesu dla gospodarki. Wydarzenie stanowi część obchodów 100-lecia GUS i 25-lecia Akademii Leona Koźmińskiego.

  Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce jest coraz bardziej widoczny, dodatkowo wzmacniany w niektórych obszarach kraju odpływem mieszkańców, prowadzi do głębokich zmian w strukturze ludności. Z tego też powodu już teraz statystyka publiczna powinna dostarczać kompleksowej wiedzy o zachodzących zmianach demograficznych i informować o zbliżających się konsekwencjach tego procesu dla gospodarki.

  Zmiany demograficzne są procesem powolnym, ale i nieuniknionym. Będą miały duży wpływ na sposób prowadzenia przedsiębiorstw i funkcjonowanie gospodarki w skali kraju i regionów, w której to senior coraz częściej będzie pracownikiem, klientem i odbiorcą świadczonych usług. Reagowanie na skutki zmian demograficznych może przyczynić się do poprawy spójności społecznej podkreślanej w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, podniesienia jakości życia osób starszych i wykorzystania ich potencjału na zmieniającym się rynku pracy.

  Konferencja będzie płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń na temat roli seniorów we współczesnej gospodarce pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin reprezentujących rozmaite instytucje, w tym przedstawicieli statystyki publicznej, samorządu i organizacji regionalnych, środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje

  Zapisy

 • "Współczesny biznes IT" - spotkanie Studenckiego Koła Naukowego SUKCES

  Gościem specjalnym będzie Tomasz Stojek, Wiceprezes Senetic S.A.

  Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 15:30 w auli I.

  Więcej informacji na stronie Koła na FB

 • Debata nt. "Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze w dniu wejścia w życie nowej ustawy"

  My Image

  Redakcja "Krytyki Prawa",
  Katedra Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego
  oraz Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa

  zapraszają na debatę

  Szkolnictwo wyższe i studia prawnicze w dniu wejścia w życie nowej ustawy.

  Celem spotkania jest spojrzenie na reformę szkolnictwa i studiów prawniczych z punktu widzenia doświadczeń w innych krajach oraz koncepcji nauczania prawa stanowiących od wielu lat przedmiot kontrowersji w środowisku naukowym w skali globalnej. Zostały one przedstawione w Tomie 2 Krytyki Prawa z 2018 r. dostępnym na stronie www.krytykaprawa.pl

  Podjęta w nim problematyka obejmuje m.in. koncepcję absolwenta studiów prawniczych, ukryty program studiów prawniczych, jakość kształcenia, rolę case method w nauczaniu prawa, znaczenie aktów wykonawczych w ostatecznym kształcie reformy oraz miękkich kompetencjach niezbędnych w zawodzie prawnika działającego w epoce digitalizacji i związanego z nią zappingu.

  Wprowadzenie do dyskusji: prof. zw. Jolanta Jabłońska-Bonca oraz prof. ALK Waldemar Hoff.

  5 grudnia 2018 r., godz. 17:00, sala A/26

Najbardziej interesowałyby mnie spotkania: