Master Person Analysis - kwestionariusz osobowości

Master Person Analysis - kwestionariusz osobowości

MPA i platforma Metis, w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwalają ocenić dopasowanie kandydata stanowiska pracy. - See more at: pl.master-hr.com/main/rozwiazania/mpa-osobowosc

MPA w ramach płynnego i efektywnego procesu, pozwala ocenić dopasowanie kandydata do stanowiska pracy. Dzięki temu wykorzystywane jest przez działy HR wielu organizacji. Z punktu widzenia respondenta MPA może dostarczyć wiedzy o sobie, która jest nie do przecenienia w procesie podejmowania decyzji zawodowych. Raport MPA prezentuje nasz wynik na kilku wymiarach związanych m. in. z tym w jaki sposób podejmujemy decyzje, definiujemy cele, inicjujemy nowe zadania, zarządzamy swoją energią, komunikujemy się z innymi ludźmi.

Jeśli chcesz wykonać badanie MPA w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami skontaktuj się z nami pod adresem kariera@kozminski.edu.pl i poproś o dostęp.

 

 

 

 

Master Certified