Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS

Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS

Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS jest wynikiem polskich badań nad sposobem rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 
Styl Myślenia i Styl Działania FRIS dają szeroki wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których może ona najlepiej wykorzystać swój potencjał.


W czym może pomóc raport FRIS:

● odkrywanie naturalnych predyspozycji,

● planowanie dalszej edukacji lub ścieżki zawodowej,

● mediacja i rozwiązywanie konfliktów,

● wsparcie w procesie zmian,

● poprawa komunikacji.

 

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich lub magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego i chcesz wykonać badanie FRIS w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami skontaktuj się z nami pod adresem kariera@kozminski.edu.pl i poproś o dostęp.

Naszych słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów ALK zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia w ramach którego wykonywane jest badanie FRIS: Budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w biznesie w oparciu o style myślenia i style działania FRIS. Dla studentów i absolwentów ALK czeka rabat w wysokości 10%.