Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS

Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS

Kwestionariusz Stylów Myślenia FRIS jest wynikiem polskich badań nad sposobem rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 
Styl Myślenia i Styl Działania FRIS dają szeroki wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz identyfikują obszary, w których może ona najlepiej wykorzystać swój potencjał.W czym może pomóc raport FRIS:

● odkrywanie naturalnych predyspozycji,

● planowanie dalszej edukacji lub ścieżki zawodowej,

● mediacja i rozwiązywanie konfliktów,

● wsparcie w procesie zmian,

● poprawa komunikacji.

 

Jeśli chcesz wykonać badanie FRIS w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami skontaktuj się z nami pod adresem kariera@kozminski.edu.pl i poproś o dostęp.