Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne absolwentów

Jeżeli potrzebujesz wydania duplikatu dyplomu, suplementu do dyplomu, zaświadczenia o ukończeniu studiów lub chciałbyś załatwić inną sprawę administracyjną, prosimy skontaktuj się z odpowiednim dla Twojego kierunku studiów biurem: