Klub Absolwentów Prawa

Dołącz do klubu

 

 

Klub Absolwentów Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego powstał w czerwcu 2010 r.  Celem działania Klubu jest podtrzymywanie i pogłębianie więzi pomiędzy absolwentami, bez względu na tryb nauki oraz datę graduacji. Jednym z podstawowych priorytetów Klubu jest stworzenie nieskrępowanej, przyjacielskiej atmosfery, poczucia solidarności i ducha koleżeństwa. Kultywacja zawartych znajomości i przyjaźni, integracja, poszanowanie tradycji uczelni i wierność postanowieniom ślubowania nawet po ukończeniu studiów – to wartości, które stanowią założycielskie podstawy Klubu.

Funkcjonowanie Klubu oparte jest na przekazywaniu i racjonalnym powielaniu przez studentów najlepszych wzorców postaw alumnów Akademii.

W misję Klubu wpisuje się stała, aktywna łączność absolwentów z Kolegium i Akademią, w szczególności ze studentami prawa. Absolwenci wspomagają studentów w rozwiązywaniu bieżących problemów, przekazują im swoje doświadczenia zdobyte w czasie nauki, doradzają w wyborze promotorów prac magisterskich, udzielają porad w zakresie wyboru dodatkowych przedmiotów oraz wspierają w czasie procesu adaptacyjnego na uczelni.

Członkowie Klubu udzielają również pomocy przy rozpoczynaniu pracy zawodowej przez absolwentów, w szczególności poprzez informowanie o możliwości aplikowania na rozmaite stanowiska, sporządzanie listów polecających, pomoc w przygotowaniu profesjonalnych CV oraz listów motywacyjnych.

W ciągu roku akademickiego odbywają się również spotkania członków Klubu Absolwentów Kolegium Prawa oraz gości: