Kapituła konkursu

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

Przewodniczący Kapituły:

prof. Andrzej K. Koźmiński - Prezydent ALK

Członkowie Kapituły:

Krzysztof Bień - Redaktor Naczelny "Obserwatorfinansowy.pl",

prof. Wojciech Gasparski -  Dyrektor Centrum Etyki Biznesu w ALK,

prof. Monika Całkiewicz - Prorektor ds. Studiów Prawniczych w ALK,

Włodzimierz Chróścik - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,

prof. Jerzy Cieślik - Członek Katedry Przedsiębiorczości w ALK,

prof. Krzysztof Obłój  - Kierownik Katedry Strategii w ALK,

Waldemar Rogujski - Prezes Zarządu "Koptech" Kooperacja Techniczna S.A.,

Tomasz Sielicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.,

Magdalena Malicka - była Prezes Zarządu Wydawnictwa G+J, coach, mentor, członek stowarzyszenia European Mentoring and Coaching Council oraz Young President's Organization

Nikolay Kirov - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego

Sylwia Hałas-Dej - Dyrektor ds. programów edukacyjnych i rozwoju w Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego