Kapituła konkursu

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

Przewodniczący Kapituły:

prof. Andrzej K. Koźmiński - Prezydent ALK

Członkowie Kapituły:

Krzysztof Bień – Doradca - Departament Analiz Ekonomicznych - Wydział Strategii Polityki Pieniężnej NBP,

prof. Wojciech Gasparski -  Członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN, Professor Emeritus Akademii Leona Koźmińskiego (Kozminski University),

prof. Monika Całkiewicz - Prorektor ds. Studiów Prawniczych w ALK,

Włodzimierz Chróścik - Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych,

prof. Jerzy Cieślik - Członek Katedry Przedsiębiorczości w ALK,

prof. Krzysztof Obłój  - Kierownik Katedry Strategii w ALK,

Waldemar Rogujski - Prezes Zarządu Kooptech S.A,

Tomasz Sielicki - przedsiębiorca, twórca i długoletni prezes zarządu spółki akcyjnej ComputerLand

Magdalena Malicka - była Prezes Zarządu Wydawnictwa G+J, coach, mentor, członek stowarzyszenia European Mentoring and Coaching Council oraz Young President's Organization,

Nikolay Kirov - Dyrektor Koźmiński MBA, obszar: przywództwo i negocjacje, Partner w Kirov Strategic Negotiators,

Sylwia Hałas-Dej - Kozminski Executive Business School Director