Absolwenci MBA

Jak to się zaczęło?

Pierwszy program MBA Koźmińskiego wywodzi się z pionierskiego programu Master of Business Administration, prowadzonego w latach 1989-2001 przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania - założycielkę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, późniejszej Akademii Leona Koźmińskiego.


  W późniejszych latach portofolio szkoły powiększyło się o kolejne programy:

 • Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym:

  •   dla inżynierów
  •   dla kadry medycznej
  •   dla finansistów
  •   dla kadry IT
  •   dla kadry HR

   

 • Executive MBA realizowane z Instytutem Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku na Białorusi
 • EURO* MBA – program e-learningowy realizowany w konsorcjum z pięcioma uczelniami europejskimi

Przez te 20 lat przez MBA w Koźmińskim przewinęli się przedstawiciele praktycznie wszystkich profesji, włącznie z duchownym, a jego absolwenci piastują najwyższe stanowiska menedżerskie w największych firmach w kraju i za granicą. Duża część z nich po ukończeniu studiów założyła swoje firmy, często wykorzystując kontakty zawarte na studiach.

 

Klub Absolwentów MBA naszej uczelni działa od 1993 roku i od samego początku jego działalność opiera się na networkingu, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej absolwentów.

Absolwenci MBA regularnie spotykają się podczas spotkań w uczelni, dorocznych zjazdów absolwenta oraz spotkań świątecznych.